Lokala styrelser som har roligt och gör skillnad

Jag brinner för att bidra till gott ledarskap och engagemang i ideella organisationer.

Därför har jag under de senaste tio åren arbetat med att ta fram olika typer av stöd till just er. Fyll i formuläret till höger, så kontaktar jag dig! Jag ser fram emot att prata om hur jag kan bidra till engagemang och gott ledarskap hos just er.

Vad behöver era lokala styrelser?

Jag har egen erfarenhet som ideellt engagerad i styrelser i olika organisationer och på olika nivåer. Jag har också utbildat hundratals ideella ledare genom åren.

Här är några grundläggande behov som jag ser när det gäller det lokala ledarskapet:

  • Att formulera sin uppgift i styrelsen, att bli överens styrelsens roll i föreningen och vad det är styrelsen ska uppnå tillsammans.
  • Tydliggöra de olika rollerna inom styrelsen och vad som ingår i dem.
  • Hitta sätt att fördela arbetet inom styrelsen, så att inte allt jobb hamnar på ett fåtal personer.
  • Komma överens om vad styrelsen och resten av föreningen ska fokusera på just i år, att prioritera och planera.
  • Uttala och stämma av förväntningar på varandra som annars kan leda till motsättningar och konflikter.
  • Stärka sammanhållningen i styrelsen, ge alla möjlighet att “kliva i båten”.

Styrelser på lokal nivå kan ofta ha mycket olika förutsättningar och behov beroende på var i landet de finns, även om de är en del av samma organisation. Därför behöver stödet till styrelserna skräddarsys, så långt det är möjligt.

Det är värt att satsa på styrelserna

Att vara engagerad i en lokal styrelse ska vara roligt och kännas meningsfullt.

När styrelseledamöterna samarbetar och har kul tillsammans, när de är överens om vad de ska göra och delar på arbetet så sprider sig engagemanget som ringar på vattnet.

Det gäller oavsett om det handlar om en liten lokalavdelning där styrelseledamöterna också genomför föreningens verksamhet eller en större avdelning med många aktiva medlemmar och kanske till och med ett par anställda.

När arbetet i styrelsen inte fungerar riskerar det tvärtom att påverka engagemanget negativt och göra det svårt att värva fler medlemmar som stannar, trivs och gör skillnad.

Hur kan jag hjälpa er?

Här är några av de sätt som jag kan stötta er på, när det gäller att stärka det lokala ledarskapet:

Live-föreläsningar och workshops

Samla representanter för era styrelser (gärna två personer från varje styrelse) och låt mig inspirera dem och ge dem konkreta verktyg för styrelsearbetet.

Kanske finns det någon eller några styrelser i större lokalavdelningar eller distrikt/regioner som ni vill satsa särskilt på? Då kan det vara värt att ge styrelsen en alldeles egen workshop med mig.

En digital grundkurs: Styrelsens kickoff

Det bästa vore kanske att ge varje styrelse en exklusiv workshop, där jag kan möta exakt de utmaningar som just den styrelsen står inför.

Det näst bästa är det här: En digital grundkurs för styrelser, som de genomför på egen hand med mitt material.

Grundkursen Styrelsens kickoff guidar styrelsen genom övningar och diskussioner, med hjälp av korta inspelade föreläsningar och tillhörande arbetsmaterial.

Allt styrelsen behöver är en inloggning till min kursplattform, samt en dator. De kan också väja att använda en projektor för att se föreläsningarna.

Jag lämnar gärna ett paketpris på kursen, om ni vill beställa den till flera styrelser. Fyll i formuläret till höger så pratar vi om det.

Utbildning för utbildare

Vill ni ha stöd i hur ni själva kan utbilda och stötta era lokala ledare? Låt mig inspirera er och dela med mig av mina bästa tips för hur ni kan väcka och stärka deras engagemang.

Det kan handla om en inspirationsföreläsning, en workshopdag eller en längre utbildning, det bestämmer vi utifrån era behov och förutsättningar.

Låt oss prata!

Låt oss prata om vad ni behöver och hur jag kan hjälpa just er. Kanske är det en kombination av tjänsterna ni behöver?

Till exempel en inspirationsföreläsning för ordföranden som följs av möjlighet för alla styrelser att gå igenom grundkursen Styrelsens kickoff.

Fyll i formuläret så kontaktar jag dig! Jag ser fram emot att höra av dig.

Fyll i formuläret så kontaktar jag dig!

Vem är jag?

Jag heter Lisa Moraeus och är föreläsare, författare och ledarskapscoach.

Under de senaste tio åren har jag utbildat ledare inom ideella organisationer.

Jag är författare till boken Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation.

Klicka här för att läsa mer om mig.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.