Sätt tonen för styrelseåret – tillsammans!

Lägg grunden för styrelseåret med en digital kurs i workshopformat, en kickoff som ger er bästa möjliga förutsättningar som styrelse.

Överblick

Vad är styrelsens viktigaste uppgift? När ni har en gemensam bild av vad styrelsen ska göra så blir det lättare att prioritera och att fokusera ert ledarskap.

Roller i styrelsen

Är ni överens om vad var och en ska göra? Med tydliga ansvarsområden och förväntningar kan ni förebygga konflikter och göra samarbetet smidigare. 

Er styrelsevision

Vilket ledarskap står ni för? Hur vill ni arbeta tillsammans som styrelse och vilken skillnad vill ni göra i föreningen under det närmaste året?

En digital grundkurs för styrelser

Den här kursen ger er grundläggande kunskap om hur en styrelse i en förening kan arbeta. Ni får tips, verktyg och modeller för att samarbetet i styrelsen ska fungera så bra som möjligt.

Kursen genomförs i workshopformat

Ni genomför kursen tillsammans i styrelsen genom att se de inspelade föreläsningarna och göra övningarna i arbetsmaterialet. Ni avgör hur ni vill använda innehållet i kursen, det är ni som bestämmer hur just er styrelse ska arbeta.

Låt kursen vara er kickoff

Oavsett när på året ni genomför kursen så kan den vara en nystart för er som styrelse. Genom övningarna får ni möjlighet att prata om viktiga vägval och tillsammans designa hur ni ska arbeta i styrelsen.

En grundläggande kurs som även passar föreningsrävar

Informationen i föreläsningarna är grundläggande och passar även om några i styrelsen inte är så styrelse- eller föreningsvana.

För er som har föreningserfarenhet sedan tidigare kommer en del att kännas självklart. Min erfarenhet är dock att vi sällan är så överens om det grundläggande som vi tror. Det är klokt att gå tillbaka till grunderna tillsammans då och då.

Kursen kommer att ge er insikter och lärdomar, men det verkliga värdet ligger i samtalen och övningarna som ni gör efter varje föreläsning. Det är där ni lägger grunden för ett riktigt bra styrelseår.

Så här går det till

Ni får inloggningsuppgifter till en kursplattform. Ni loggar in på en dator och gör kursen tillsammans. I kursplattformen hittar ni:

 • Sammanlagt fem korta föreläsningar:
  • Introduktion
  • Steg 1: Styrelsens plats i föreningen – överblick.
  • Steg 2: Visionera, planera eller genoföra? Om styrelsens uppgift i föreningen.
  • Steg 3: Roller och ansvarsfördelning – om vad som kan ingå i rollerna inom styrelsen.
  • Steg 4: Sammanfattning och några goda råd på vägen. 
 • Ett arbetsmaterial med övningar som hör till varje föreläsning

Allt ni behöver för att genomföra workshopen är en dator med bra högtalare, så att ni kan se (och höra) föreläsningarna. Ni ser filmerna tillsammans i styrelsen och gör övningarna som hör till.

Kursen kostar 1 295 kronor. Priset gäller för en styrelse.

Ni kan genomföra hela kursen under en dag eller dela upp innehållet på flera tillfällen. Ni har tillgång till kursmaterialet i 90 dagar.

Är ni redo?

Välj alternativ nedan, beställ kursen och planera in tid för en riktigt bra kickoff med styrelsen!

 

Företräder du en organisation som vill beställa kursen till flera styrelser? Då ska du klicka här istället. 

Beställ kursen här

Beställ kursen, betala direkt med kort och få inloggningsuppgifterna till kursplattformen inom några timmar.

Betala med faktura

Du kan också välja att betala med faktura. Då tillkommer en fakturaavgift på 50 kronor. Du får tillgång till kursplattformen när betalningen för fakturan är registrerad. Det kan dröja några dagar eftersom fakturor och betalningar hanteras manuellt.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.